top of page

Aanleg tunnel Waterloopje

Opdrachtgever: Gemeente Katwijk
2020 Tunnel Waterloopje Katwijk.jpg

De gemeente katwijk heeft onder de Zeeweg, ter hoogte van het Waterloopje, een fiets- en voetgangerstunnel aangelegd. Dit is één van de infrastructurele maatregelen op de R-net busverbinding Leiden - Katwijk - Noordwijk, gefinancierd door de provincie Zuid-Holland en onderdeel van het plan om Katwijk OV-vriendelijker te maken.

Binnen de projectorganisatie vulde Civilink het technisch management in voor de civieltechnische voorbereiding tot en met de realisatie van de tunnel en aanpassing van de Zeeweg. Bij de planvorming is de omgeving intensief betrokken geweest. Tijdens de uitvoering is er veel aandacht voor de verkeersmaatregelen die nodig zijn voor de aanpassingen aan de Zeeweg. het project is gerealiseerd in bouwteamverband.

De tunnel verbindt de wijken Koestal en Cleijn Duin, waar zich ook twee basisscholen bevinden. Vooral om die reden is voor de fiets- en voetgangerstunnel gekozen. De tunnel is een veilige oversteek voor langzaam verkeer tussen de wijken en vervangt de verkeerslichten bij het Waterloopje, die het verkeer op de Zeeweg vaak ophielden. Dankzij de nieuwe oversteek kan gemotoriseerd verkeer beter doorstromen. 

 

Behalve de fiets- en voetgangerstunnel zijn er bij de Zeeweg en de Koningin Julianalaan een aantal R-net haltes met bijbehorende fietsenstallingen en een busstrook op de Koningin Julianalaan tussen de rotonde Industrieweg en de Zeeweg aangelegd.

bottom of page