top of page
Glass Buildings

Directievoering en toezicht

Civilink Ingenieursbureau verzorgt tijdens de uitvoeringsfase van een project de directievoering en het toezicht op het werk. Zowel als logisch vervolg op het door ons voorbereidde werk als de inzet van een omgevingsmanager, directievoerder, toezichthouder of een compleet team.

Onze medewerkers beschikken, naast hun ruime ervaring in het vakgebied, over goede kennis van de RAW-systematiek, UAV en UAV-gc en zijn VCA-VOL gecertificeerd.

Onze directievoerders en toezichthouders zetten we in de voorbereiding in voor het controleren van bestek en tekeningen op technische uitvoerbaarheid. Door voorafgaand aan het aanbestedingstraject met een 'praktijkbril' naar de stukken te kijken, beperken we het risico op stagnatie en meerwerk. Een uitvoeringstoets is een vast onderdeel van onze interne kwaliteitsprocedure voor het opstellen van bestekken en tekeningen.

bottom of page