top of page
constuction Worker

Civiele constructies

Civiele constructies zijn meestal een onderdeel van een groter project en hebben een specialistisch karakter. Net als met andere specialisaties hebben wij er daarom voor gekozen om voor de civiele constructies de samenwerking aan te gaan met gespecialiseerde netwerkpartners.

Afhankelijk van de aard en omvang van de constructieve werkzaamheden zoeken we de samenwerking met één van onze strategische partners. Civilink blijft daarbij verantwoordelijk en zorgt voor de toetsing en integratie van de constructieve onderdelen in het totale project. Voor de opdrachtgever blijft er dus één projectleider die integraal aanspreekbaar is op het eindproduct.
 

bottom of page