top of page

Projectmanagement

Projectleiding is een vak apart. In onze visie kun je een project alleen goed aansturen met een gedegen kennis van de inhoud. Regie houden en de eindverantwoordelijkheid nemen door te weten wat belangrijk is, risico’s proactief beheersen en op inhoud te sturen op de momenten die cruciaal zijn. Zowel voor onze eigen projecten als door de externe inzet binnen de projectorganisatie van onze opdrachtgevers.

De projectleiders en projectmanagers van Civilink hebben een civieltechnische achtergrond en jarenlange ervaring in de voorbereiding, aanbesteding en realisatie van projecten. Zij spreken de taal van de opdrachtgever, kennen het belang van integer en betrouwbaar handelen en ontzorgen om te komen tot een resultaat waar zowel onze opdrachtgevers als wijzelf trots op zijn.

Zowel voor onze eigen projecten als bij de externe inzet zorgen we voor een gedegen voortgangsrapportage op tijd, geld, risico’s en duurzaamheid. Daarvoor hebben we een eigen rapportagemodel of we passen de systematiek van onze opdrachtgevers toe.  
 

bottom of page