Onze vakgebieden

Civilink richt zich als ingenieursbureau op projecten in de volle breedte van de fysieke leefomgeving.  Met civiele techniek als basis waarin alle disciplines samenkomen.

Civiele techniek

De basis van onze dienstverlening is de engineering en uitvoeringsbegeleiding van civieltechnische projecten. Civilink richt zich op de voorbereiding vanaf de ontwerpfase, de besteksfase en aanbesteding tot aan de oplevering van een werk.

Verkeerskunde

Een gedegen verkeerskundig ontwerp is niet alleen gebaseerd op de eisen en richtlijnen, maar houdt ook rekening met de lokale situatie en de eisen van de omgeving. Onze kracht ligt in een interactief ontwerpproces door ontwerpers met een civieltechnische achtergrond. 

Civiele constructies

Civiele constructies zijn meestal een onderdeel van een groter project en hebben een specialistisch karakter. Net als met andere specialisaties hebben wij er daarom voor gekozen om voor de civiele constructies de samenwerking aan te gaan met gespecialiseerde netwerkpartners.

Groen & cultuurtechniek

Groen is onderdeel van een integrale openbare ruimte. Zorgvuldig ingepast en onderhoudbaar groen zorgt voor een prettige leefomgeving. Civilink combineert de kennis van duurzame groeikansen met de civieltechnische uitwerking tot een integraal ontwerp. 

Aanbesteden & contracteren

Aanbesteden en contracteren volgens het aanbestedingsrecht en het inkoopbeleid vraagt om gedegen en actuele kennis en zorgvuldige uitwerking. Met begrip voor de belangen van de opdrachtgever en de markt. Civilink heeft een brede inhoudelijke en juridische kennis en de expertise om hierbij te adviseren en ondersteunen.

Vergunningen & procedures

Beheersing van de vergunningen en procedures is voorwaarde voor een succesvol project. Civilink zorgt voor een ongestoorde uitvoering door zorgvuldige afstemming met de belanghebbenden, een integraal ontwerp dat voldoet aan alle eisen en een proactieve beheersing van de voortgang van de procedures.

Omgevings-

management

De omgeving van een project wordt steeds belangrijker. Het is daarom van belang om in een vroegtijdig stadium 'de omgeving' mee te nemen in het project en de ontwikkeling daarvan. Civilink zet omgevingsmanagers in als onderdeel van de projectorganisatie.

Duurzaamheid en circulair

Civilink is ISO 14001:2015 gecertificeerd. Dat betekent dat wij in ons kwaliteits- en milieumanagementsysteem de aandacht voor een duurzame leefomgeving en onze invloed daarop hebben ingebed in ons handelen. Niet alleen in onze bedrijfsvoering, maar ook in de projecten waaraan we werken.

Drachmeweg 127 - 2153 PA Nieuw-Vennep

Telefoon: (0252) 680 280

  • Civilink LinkedIn

© 2020 Civilink.nl. Proudly created by etopia.nl