top of page
Keyboard and Mouse

Civiele techniek

De basis van onze dienstverlening is de engineering en uitvoeringsbegeleiding van civieltechnische projecten. Civilink richt zich op de voorbereiding vanaf de ontwerpfase, de besteksfase en aanbesteding tot aan de oplevering van een werk.

Een goede en duurzame inrichting van de openbare ruimte vraagt om de kennis van de verschillende disciplines. Bij Civlink brengen we die specialismen samen tot een doordacht en goed functionerend geheel. Dat begint in de voorbereidingsfase door de detaillering en maatvoering. Al in die fase denken we na over uitvoerbaarheid en het onderhoud. 

De projecten waar we bij betrokken zijn:

  • Herinrichting en reconstructie

  • Aanleg, renovatie en vervanging van riolering

  • Bouw- en woonrijpmaken

  • Verkeerskundig ontwerp stedelijke infrastructuur

  • Exploitatieramingen

  • Onderhoudsbestekken verharding, riolering en kunstwerken

  • Faseringstekeningen

  • Inrichtingsplannen

  • Matenplannen en verkavelingstekeningen 

bottom of page