top of page
Keyboard and Mouse

Engineering

De visie van Civilink op engineering is dat een doordacht ontwerp, technisch goede en volledige tekeningen en een zorgvuldig opgesteld contract of RAW-bestek de basis zijn voor een goed project. Deze visie vertaalt zich niet alleen in de aanpak en kwaliteit van onze dienstverlening, maar ook in de wijze waarop wij communiceren met onze opdrachtgevers en projectpartners.

 

Wij zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers zich bij het toetsen van onze producten weer kunnen beperken tot de hoofdlijnen en uitgangspunten. Het met een rode pen nakijken, corrigeren en het oplossen van de lastige problemen vallen daar volgens ons niet onder. Civilink borgt de interne controle en legt inzichtelijke voorstellen als keuze voor.

Door de inzet van een team van medewerkers met ruime ervaring in de civiele techniek en een flexibele, deskundige en pragmatische instelling willen wij een partner zijn voor onze opdrachtgevers, die proactief participeert in de voorbereiding van het project.

 

Civilink Ingenieursbureau is bewust geen multidisciplinair en allesomvattend adviesbureau. Juist onze focus op de kern van de voorbereiding, namelijk het maken van doordachte tekeningen en een degelijk bestek of contract, waarborgt de integrale kwaliteit. We doen zelf waar we goed in zijn en betrekken partners uit ons brede netwerk voor specialistische advieswerkzaamheden. Partners waarmee we een duurzame samenwerking hebben, met dezelfde hoge kwaliteitseisen die wij onszelf opleggen en waaraan wij onze naam durven te verbinden. Wij zorgen voor de regie, een naadloze integratie en nemen verantwoordelijkheid voor het resultaat. 

 

Onze opdrachtgever heeft één aanspreekpunt die zorgdraagt voor de afstemming met de diverse partijen. Het overleg met diverse afdelingen en disciplines of het verzamelen van de benodigde gegevens kunnen wij uit handen nemen, uiteraard met een adequate terugkoppeling naar onze opdrachtgever. Wij nemen de integrale verantwoordelijkheid voor het projectresultaat. Daarmee combineren wij de kracht en flexibiliteit van een klein bureau met de veelzijdigheid van een groot bureau. 

bottom of page