top of page
Piketpaal_2490x516.jpg

Civilink: gewoon doen!

Civilink Ingenieursbureau richt zich op het kwalitatief hoogwaardig voorbereiden en begeleiden van projecten in de fysieke leefomgeving. Onze ervaring komt het best tot zijn recht bij reconstructies, herinrichting, rioleringsprojecten en bouw- en woonrijpmaken van (woning)bouwlocaties of gebiedsontwikkeling. 

Onze kennis en kunde zetten we zowel in bij de engineering van projecten op ons kantoor in Noordwijk, de directievoering en het toezicht op het werk als bij het leveren van ondersteuning en capaciteit op de locatie van onze opdrachtgevers.

 

Met onze ruime ervaring binnen de overheid gekoppeld aan praktische uitvoeringskennis en knowhow van procedures en vergunningen, zijn wij een waardevolle partner voor zowel gemeentelijke en provinciale overheid als private organisaties zoals ontwikkelaars en aannemer (Design & Construct).

ManagementsysteemCertificatie.ISO9001.png

Civilink werkt volgens een gecertificeerd kwaliteits-managementsysteem
ISO 9001:2015.

 

Klik hier voor beleidsverklaring en certificaten.

bottom of page