top of page
Verkeerskegel

Verkeerskunde

Een gedegen verkeerskundig ontwerp is niet alleen gebaseerd op de eisen en richtlijnen, maar houdt ook rekening met de lokale situatie en de eisen van de omgeving. Onze kracht ligt in een interactief ontwerpproces door ontwerpers met een civieltechnische achtergrond. 

Verkeerskundig ontwerp volgens de actuele richtlijnen gaat hand-in-hand met een maakbaar en technisch kloppend ontwerp. Daardoor zijn we in staat snel en doelmatig varianten uit te werken, rekening houdend met de beschikbare ruimte, grenzen van eigendom en bestemmingsplan, kabels en leidingen en bomen. Tijdens het ontwerp gebruiken we simulatie om er voor te zorgen dat er na de aanleg geen verrassingen en onneembare bochten zijn gerealiseerd.


Onze ontwerpen presenteren we in heldere tekeningen die geschikt zijn voor communicatie met bestuur en belanghebbenden.

 

Voor complexe verkeerskundige vraagstukken hebben we strategische samenwerkingsverbanden met gespecialiseerde kleinschalige bureaus. Hierdoor kunnen we een compleet pakket aan verkeerskundige dienstverlening bieden, op maat voor de opdracht en altijd onder onze regie.

bottom of page