top of page

Nieuwbouw Gouwzee-Zuiderzeeweg

Opdrachtgever: Gemeente Zeewolde
2018 Zeewolde - Gouwzee.jpg

In Zeewolde is tegen het bestaand winkelcentrum Ravelijn nieuwbouw gerealiseerd. De nieuwbouw bestaat uit de bouwblokken ‘Gouwzicht’, ‘Pionier’ en ‘Marken’ met daarin 90 appartementen. Naast de appartementen wordt het bouwblok ‘Zuiderzeehof’ gerealiseerd met zorgwoningen, een gezondheidscentrum en een apotheek. Het oppervlak van het totale winkelcentrum is 10 hectare. De uitbreiding beslaat 2 hectare. 


Civilink heeft op basis van het stedenbouwkundig en landschappelijk ontwerp het Definitief Ontwerp opgesteld:

  • Definitief Ontwerp maaiveldinrichting inclusief groen en openbare verlichting;

  • Definitief Ontwerp riolering en kabels- en leidingtracés;

  • Dwarsprofielen onder- en bovengrondse infrastructuur.

 

Op basis van het vastgesteld Definitief Ontwerp heeft Civilink de bestekken voor het bouw- en woonrijp maken opgesteld. 


Als gevolg van de uitbreiding is de openbare ruimte heringericht. Bestaande onder- en bovengrondse infrastructuur is verwijderd en vervolgens volledig nieuw aangelegd. De ondergrondse infrastructuur betrof aanpassing bestaande en aanleg nieuwe riolering (HWA en DWA) en kabels en leidingen. De bovengrondse infrastructuur betrof aanpassing bestaande verhardingen en aanleg nieuwe elementenverhardingen (rijbaan, parkeren, trottoirs, bevoorrading), groenvoorzieningen, openbare verlichting en straatmeubilair. Er is extra parkeren voor het winkelcentrum gerealiseerd en routes voor bevoorrading van supermarken (Albert Heijn, Lidl, Boni) en overige winkels zijn aangepast.
 

bottom of page