top of page

Herinrichting en riool Meerwijk

Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn
2019 Uithoorn Gaastmeer.jpg

Het riool in de wegen Grift, Grebbe, Gaastmeer, Ganzendiep en een deel van Grote Wielen is vanwege verzakking vervangen. De gemeente Uithoorn besloot gelijktijdig met de rioleringswerkzaamheden de openbare ruimte aan te pakken en opnieuw in te richten.

Civilink stelde het ontwerp en twee bestekken op om het openbaar gebied gefaseerd op te hogen, het riool te verbeteren en het maaiveld opnieuw in te richten. Tevens ondersteunde Civilink de gemeente bij de aanbesteding. 

In het kader van integraal werken is verharding afgekoppeld op een nieuw hemelwaterriool, zijn de straten ingericht als 30 km/uur-gebied en zijn twee brugdekken vervangen. Met participatie is het plan voor de nieuwe maaiveldinrichting gemaakt. Twaalf bomen zijn gekapt omdat deze de ophoging van de berm niet zouden overleven. Na ophoging van de berm zijn nieuwe bomen aangeplant. 
 

bottom of page