top of page

Boomvervanging Kievitspark Voorhout

Opdrachtgever: Gemeente Teylingen
2018 Kievitspark Voorhout.jpg

Mede door de wortelopdruk van de zeer grote bomen zijn de verharding en riolering in het Kievitspark, Dr. Schaepmanlaan en Prof. Nolenslaan in Voorhout toe aan groot onderhoud. Op basis van een integraal plan zijn riolering, duikers en kabels en leidingen vervangen en nieuwe drainage, bomen en verhardingen aangelegd. 


Civilink zorgde voor de civieltechnische voorbereiding van dit project. De gemeente Teylingen hecht veel waarde aan goede burgerparticipatie. Civilink heeft de bewoners nauw betrokken bij het ontwerpproces voor de inrichting van de wegen, parkeerplaatsen en het gebruik van groen- en boomsoorten. Voorafgaand aan de participatie zijn de bomen geïnventariseerd en stelde Civilink drie ontwerpvarianten op. De bewoners konden een voorkeur uitspreken over het te realiseren plan. Deze keuze vormde de input voor een integraal definitief ontwerp en daarna een bestek voor nieuwe inrichting van erfgrens tot erfgrens. Na aanbesteding heeft Civilink de uitvoering begeleid tot en met oplevering.


Met de herinrichting van het Kievitspark en omgeving is de openbare ruimte voor de komende jaren weer efficiënt en duurzaam veilig ingericht. Riolering is vervangen en gerenoveerd, wegen zijn opgeknapt en bomen zijn vervangen. De bomen zijn zo gekozen dat in de toekomst wordt voorkomen dat het trottoir, de riolering en de kabels en leidingen onnodig worden beschadigd. De uitvoering van het door de bewoners gewenste ontwerp heeft geleid tot een mooie wijk die weer jaren mee kan en met tevreden bewoners en een trotse gemeente.

bottom of page