top of page

Rioolgemaal Nes aan de Amstel

Opdrachtgever: Gemeente Amstelveen
2020 Rioolgemaal Nes aan de Amstel.jpg

Het gemaal met een nat en droog deel ontvangt het afvalwater van het dorp Nes aan de Amstel en het buitengebied. De betonkelder heeft een inhoud van 200 m3. Installaties zijn ingebouwd, aan- en afvoerleidingen zijn overgezet naar het nieuwe gemaal en het oude gemaal is gesloopt. 

Civilink begeleidde de bouw van het nieuwe rioolgemaal in Nes aan de Amstel. Naast deelname aan het ontwerpteam was onze toezichthouder verantwoordelijk voor:

  • Dagelijks toezicht op civiele en bouwkundige werkzaamheden;

  • Beoordelen van ontwerpstukken;

  • Toetsen werkplannen, tekeningen en buigstaten;

  • Uitvoeren kwaliteitscontroles;

  • Uitvoeren in-situ keuringen (wapening, beton en dergelijke);

  • Bijhouden bestekadministratie, termijnen en afwijkingen;

  • Aanspreekpunt voor de omgeving;

  • Bewaken BLVC-aspecten;

  • Bewaken EMVI-beloften.

 

Uitdagingen in dit project waren de slecht draagkrachtige veenbodem, de uitvoering en bemaling (de vloer van het nieuwe gemaal ligt ruim vijf meter onder maaiveld) en een krappe bouwlocatie midden in het dorp.

 

De kelderwanden zijn boven maaiveld gestort en ter plaatse afgezonken waarna het ondergronds is afgebouwd. Het gemaal is grotendeels weggewerkt onder de grond en heeft minimale impact voor de omgeving. 
 

bottom of page