top of page

Woningbouwlocatie Offem Zuid 

Opdrachtgever: Gemeente Noordwijk
2019 Offem-Zuid.jpg

Offem Zuid wordt een compleet nieuwe woonwijk, met 750 woningen, die de entree van Noordwijk verrijkt. Het plangebied omvat circa 27 hectare en grenst aan de provinciale weg N206, de Beeklaan (N451), de Herenweg en watergang de Woensdagse Watering. Er komen huizen langs de singel, starterswoningen, herenhuizen in de Nieuwe Voorstraat, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande villa’s.  

Civilink zorgde voor de engineering, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding voor het gefaseerd bouw- en woonrijp maken van de woonwijk. Op basis van het vastgesteld Definitief Ontwerp (fase 1 en 2) en de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) van de gemeente Noordwijk heeft Civilink, in nauwe samenwerking met belanghebbenden in hoofdlijnen onderstaande werkzaamheden verricht: 

  • Opstellen Definitief Ontwerp (DO) woonrijp maken voor fase 3 en 4;

  • Opstellen bestekdocumenten volgens RAW-systematiek (fase 1 en 2 en fase 3 en 4), inclusief presentatietekeningen, V&G-plan, bemalingsadvies, straatwerkplan, grondbalans en directieraming;

  • Coördinatie en afstemming met belanghebbenden en overige stakeholders;

  • Verzorgen aanbestedingsprocedure, inclusief communicatie inschrijvers, opstellen Nota van Inlichtingen en werkbestek;

  • Beoordelen inschrijvingen en uitbrengen gunningsadvies;

  • Begeleiden uitvoering van het werk gedurende verschillende fases in het project;

  • Coördinatie en controle op aanleg kabels en leidingen in en rondom het projectgebied.

 

bottom of page