top of page

Woningbouwlocatie de Broekgouw

Opdrachtgever: Gemeente Edam-Volendam
2019 Broeckgouw Edam-Volendam.jpg

Het plangebied 'de Broeckgouw' ligt in het noordoostelijke deel van de gemeente Edam-Volendam, tussen het IJsselmeer, het Middengebied en de Nieuwe Haven. Gefaseerd ontwikkelt de gemeente hier een nieuwbouwwijk voor circa 1.200 woningen en 150 zorgwoningen, met bijbehorende voorzieningen.

In opdracht van gemeente Edam-Volendam zorgt Civilink voor het dagelijks toezicht op de uitvoerende werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken van deze nieuwbouwlocatie. Betreft aanleg van onder- en bovengrondse infra en openbaar groen. De nieuwbouwlocatie wordt gefaseerd uitgevoerd, waarbij toetsen en bewaken veiligheid, verkeersplannen, leefbaarheid en communicatie met bouwers, civiele aannemers, bewoners en overige belanghebbenden tot de dagelijkse werkzaamheden van de toezichthouder behoren.

Het plangebied
De Broeckgouw is prachtig gelegen aan de historische dijkzone van het Markermeer. Op korte afstand is de haven van Edam te vinden en het centrum van Volendam bevindt zich op enkele minuten fietsafstand. De opzet van deze nieuwe wijk is gericht op fietsers en voetgangers. De wijk wordt doorkruist door een aantal groenstroken die het natuurpark en de dijk langs het Markermeer met elkaar verbinden. Midden in de wijk is een 30 meter brede singel gerealiseerd om extra allure aan de woonomgeving toe te kennen. Auto’s worden zoveel mogelijk buiten het straatbeeld geparkeerd, waardoor de openbare ruimte een vriendelijk verblijfsgebied is voor bewoners, spelende kinderen en wandelaars.

Wijkvoorzieningen zoals een basisschool, supermarkt, natuurpark en openbaar vervoer zijn gerealiseerd. Tevens is de definitieve fiets- en voetgangersverbinding door het natuurpark de Broeckgouw aangelegd. Langs het asfaltpad zijn bankjes, groenstroken en speels geplaatste zwerfkeien toegevoegd.
 

bottom of page