top of page

Transportriool Jac. P. Thijsselaan 

Opdrachtgever: Gemeente Aalsmeer
2020 Transportriool Thijsselaan Aalsmeer

Het rioolstelsel van Aalsmeer kent een aantal knelpunten. In de Jac. P. Thijsselaan en de Linnaeuslaan ontstond bij hevige regenval veel wateroverlast in de naastgelegen woonwijk. Het sterk verouderde riool is vervangen door een nieuw transportriool en daarmee is één knelpunt structureel opgelost.

In opdracht van de gemeente Aalsmeer zorgde Civilink voor de engineering en aanbesteding van deze rioolvervanging. Voorafgaand is gestart met inventarisatie, waarbij veel overleg heeft plaatsgevonden met gemeentelijke afdelingen en belanghebbenden. Het schetsontwerp van het nieuwe transportriool werkte Civilink verder uit tot Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp, bestektekeningen, bestek, bestekraming en verzorgde het benodigd geotechnisch advies. Tevens ondersteunde Civilink de gemeente in de aanbesteding.  

Aalsmeer is een groene gemeente en hecht veel waarde aan groen. Bij het maken van de plannen is dan ook gekeken hoe zoveel mogelijk bomen behouden kunnen worden. De ligging van het riool is hierop aangepast en na de rioolwerkzaamheden is het gebied opnieuw ingericht met het project ‘het Groene Lint’. Met de aanleg van een nieuw transportriool is de afvoercapaciteit van het riool toegenomen en de wateroverlast verholpen. 

bottom of page