top of page

Inrichting buitenruimte Middenhoven

Opdrachtgever: Gemeente Amstelveen
2020 Herinrichting Middenhoven.jpg

De openbare ruimte rondom het gerenoveerde winkelcentrum is vernieuwd. Naast de voet- en fietspaden is ook de rijweg aangepakt. Parkeerplaatsen zijn opnieuw ingericht en er zijn 20 nieuwe parkeerplekken toegevoegd. Omdat Amstelveen een groene gemeente is, is veel aandacht besteed aan het groen en de groeikans voor de  bomen. 

Civilink maakte op basis van het Landschappelijk Ontwerp van de gemeente Amstelveen het Definitief Ontwerp, de bestekstekeningen en een RAW-bestek.

 

In de oude situatie stonden veel bomen tussen de parkeervakken of in de smalle bermen langs de rijweg. In de nieuwe situatie is rekening gehouden met meer groeiruimte. Ook zijn diverse nieuwe groenstroken (heestervakken) aangelegd en zijn bestaande groenstroken gerenoveerd. 

bottom of page