top of page

De President 1.2 Hoofddorp

Opdrachtgever: GEM De President CV
2019 De President Hoofddorp.jpg

De President is een modern en groen bedrijventerrein en ligt in de driehoek Amsterdam-Haarlem-Leiden in het midden van de Haarlemmermeer. Het park omvat in totaal circa 100 hectare grond, die in twee fasen ontwikkeld wordt door de gemeente Haarlemmermeer en de Schiphol Area Development Company (SADC), samen verenigd in de GEM De President CV. 

Civilink zorgt in opdracht van GEM De President voor de engineering, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding van de nieuwe inrichting van het bedrijventerrein. Op basis van een globaal schetsontwerp en het Programma van Eisen (DIOR) van de gemeente verzorgde Civilink, in nauwe samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer (toekomstig beheerder nieuwe infrastructuur) in hoofdlijnen onderstaande werkzaamheden:​

  • Uitwerking Voorlopig en Definitief ontwerp en opstellen bestek bouw- en woonrijp maken plangebied;

  • Coördineren benodigde onderzoeken en geven advies (technisch en duurzaamheidsaspecten);

  • Coördinatie en afstemming met belanghebbenden en vergunningverleners;

  • Verzorgen aanbesteding van het werk;

  • Begeleiden uitvoering van het werk.

 

Belangrijke aspecten voor de nieuwe inrichting zijn, naast een technisch verantwoord ontwerp, duurzaamheidsdoelstellingen voor hergebruik materialen, inzet hernieuwbare energie en stimuleren van diversiteit. Deze zogenaamde 'circulaire economie' doelstellingen gelden voor de te realiseren openbare ruimte, inrichting van gebouwen en buitenruimte van de toekomstige kavels en deze aspecten zijn meegenomen in het integraal ontwerpproces.
 

bottom of page