top of page

Kinheim-Seevank Zwanenburg 

Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer
2018 Seevank Kinheim.jpg

Vanwege grondwateroverlast is de woonwijk Kinheim - Seevank, met een oppervlakte van 17,5 hectare, opnieuw en klimaatbestendig ingericht. Onder de rijweg is een drainagetransportriool aangelegd. Gelijktijdig is de openbare ruimte opnieuw bestraat en geasfalteerd, zijn bestaande bushaltes opgeknapt en zijn er 30 km/uur maatregelen aangebracht.

Op basis van de leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR) van gemeente Haarlemmermeer stelde Civilink het Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp, presentatie- en bestektekeningen en het RAW-bestek op. Bij de presentatietekeningen is specifieke invulling gegeven aan klimaatbestendige inrichting van de woonwijk. Daarnaast verzorgde Civilink de coördinatie van benodigde onderzoeken/vergunningen en advisering voor bemaling, hoogtemeting, proefsleuven kabels en leidingen en verhardingsadvies.


Door de genomen maatregelen is de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de wijk verbeterd.

bottom of page