top of page

Campus SVOL De Rietlanden 

Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
2018 Campus SVOL De Rietlanden.jpg

Gemeente Lelystad besloot de huidige drie scholengemeenschappen van de Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) samen te voegen in één onderwijscampus. De campus biedt leerlingen van zowel VMBO, HAVO en VWO de mogelijkheid om onder één dak te studeren. 

Civilink werkte het bestaand landschappelijk ontwerp uit tot een Definitief Ontwerp en bestek en heeft het bestek daarna aanbesteed. In de uitvoeringsfase verzorgt Civilink dagelijks toezicht en directievoering op de uitvoering van de werkzaamheden. 

De clustering van de drie scholen op één plek leidt volgens de gemeente tot een breder aanbod van vakken, meer onderwijs op maat en een betere doorstroming naar vervolgonderwijs en (de regionale) arbeidsmarkt. De gemeente Lelystad, de scholen en het ontwerpteam hadden de ambitie de campus dusdanig vorm te geven dat het zich als eenheid presenteert en organiseert maar ook gescheiden van elkaar kan functioneren. 
 

bottom of page