top of page

Verbouwing station Naarden-Bussum

Opdrachtgever: K_Dekker bouw & infra (ProRail)  
2020 Station-Naarden-Bussum.jpg

Het monumentale station Naarden-Bussum is door een flinke make-over beter toegankelijk en ruimer gemaakt. Het stationsgebouw is verbouwd en het gebied rondom het station is aangepakt. Er is een extra brede doorgang van de hal naar perron 1 gemaakt en dit perron is volledig opnieuw ingericht. Het maaiveld rondom het gehele station is voorzien van rode klinkerbestrating, waarop nieuwe fietsenstallingen zijn aangebracht. Aansluitend ook een hellingbaan en trap, om het perron eenvoudig te betreden. 

Civilink zorgde in opdracht van aannemer K_Dekker voor de engineering van de nieuwe maaiveldinrichting in en rondom het station (UAV-gc contract). De ontwerpen van de landschappelijk en bouwkundig architect hebben we uitgewerkt tot uitvoeringstekeningen:  

  • Uitwerken tijdelijke en nieuwe situatie perrons, voorplein Noord en tijdelijk voorplein, inclusief inpassing kabels en leidingen, verhardingen (blindegeleidelijnen), trap en hellingbaan, groenvoorzieningen en fietsenstallingen; 

  • Uitwerken hemelwatersysteem en kolkenplan;

  • Opstellen, uitwerken en detailleren tekening grondwerk;

  • Opstellen UO-tekeningen maaiveldinrichting;

  • Opstellen V&G-plan ontwerpfase;

  • Opstellen staat van hoeveelheden.

Dit project was vooral een logistieke uitdaging. Het station bleef tijdens de werkzaamheden in gebruik waardoor de werkzaamheden in fases zijn uitgevoerd. De ruimte voor de bouwplaatsinrichting was zeer beperkt, waardoor goed is nagedacht over de logistieke aan- en afvoer. 

Bijzonder aan dit project is dat de authentieke uitstraling van het monumentale station overal behouden is gebleven. De kenmerkende gevelstenen in en om het station en het perron zijn ook weer toegepast in de nieuwe delen van het station. Het verschil met de bestaande bouw is hiermee nauwelijks te onderscheiden.
 

bottom of page