top of page

Rioolvervanging Muiden Noord-West

Opdrachtgever: Gemeente Gooise Meren
2016 Muiden Noordwest.jpg

De woonwijk Muiden Noord-West heeft een nieuw en duurzaam veilige inrichting van de openbare ruimte gekregen. Er is rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen, zoals ‘De Krijgsman’. Het gemengde riool is vervangen door een gescheiden rioolstelsel. De verkeersveiligheid en leefbaarheid in de wijk zijn verbeterd. 

Civilink heeft na vaststelling van het Plan van Aanpak en de kredietverlening een Nota van Uitgangspunten opgesteld, onderzoeken uitgevoerd en met stakeholders de uitgangspunten voor het ontwerp- en voorbereidingsproces afgestemd. Daarna stelde Civilink het VO, DO en bestek op en hield toezicht in de uitvoeringsfase . Een belangrijke rol van de toezichthouder was te zorgen voor een zorgvuldige afstemming met de bewoners.

De rioolvervanging gaf de mogelijkheid het maaiveld van de wijk te verbeteren en daarbij rekening te houden met de wensen van de bewoners. De parkeerdruk was hoog waardoor aanvullende parkeerplaatsen zijn gecreëerd. De wijk kent een 30km/uur regime. Vanwege het risico op trillinghinder en -schade zijn geen verkeersdrempels aangebracht. Op de kruising Julianastraat/Zeestraat is wel een plateau aangebracht.
 

bottom of page