top of page

Herinrichting voorbos Eindenhout 

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem
2016 Voorbos Eindehout Haarlem.jpg

De Haarlemmermeerhout in Haarlem is het oudste stadsbos van Nederland. Binnen de Haarlemmerhout ligt park Eindenhout bestaande uit het 'Voorbos' en de 'Heemtuin'. Het park was verwaarloosd en de gemeente Haarlem besloot tot revitalisering, met als doel verfraaiing en verbetering van de bruikbaarheid van Eindenhout. Dit alles met behoud van cultuurhistorische en ecologische waarden. Met een aantal ingrepen is het gebied opener gemaakt en heeft het Voorbos haar functie als park weer teruggekregen.

Civilink stelde het (cultuur- en civieltechnisch) Definitief Ontwerp en bestek op en heeft deze daarna aanbesteed. In de uitvoeringsfase hield Civilink dagelijks toezicht en voerde directie op de uitvoering van de werkzaamheden. 

Het parkachtige karakter is hersteld, vanaf de Wagenweg is er een zichtlijn op het koepeltje, het fietspad is aangepast, een nieuw wandelpad en struinpaden zijn aangelegd en de heemtuin is hersteld. Er zijn nieuwe verlichtingen aangebracht, inclusief uitlichting op het koepeltje en langs de rijbaan zijn eenduidige anti-parkeermaatregelen aangebracht. Door de watergangen te verleggen is het Vogelbos vergroot en door ruimte te creëren in het bos is er nieuw groen ontstaan. De werkzaamheden zijn naar volle tevredenheid overgedragen aan de gemeente.
 

bottom of page