top of page

Hyde Park Hoofddorp

Opdrachtgever: Hyde Park Hoofddorp cv
2020 Hyde Park Hoofddorp.jpg

Beukenhorst-West was enkele tientallen jaren geleden een florerend kantorenpark. Onder de naam Hyde Park verandert de verouderde en grotendeels leegstaande kantorenlocatie naar een modern, stedelijk woon-werkgebied met 3.800 woningen, cafés met terrassen, restaurants, een supermarkt, kapper, wellness faciliteiten, winkels en een medisch centrum. Buurtbewoners, toekomstige bewoners en anderen konden meedenken over het voorlopig ontwerp openbare ruimte. Straten en pleinen worden aantrekkelijk ingericht, zodat het goed aansluit bij de kwaliteit van de architectuur van de nieuwe woongebouwen. 

 

Voor de herstructurering van de openbare ruimte zorgt Civilink in opdracht van de ontwikkelaar voor de uitwerking van het stedenbouwkundig plan naar het matenplan, faseringsplan en Voorlopig Ontwerp inclusief kostenramingen. We hebben een integraal ontwerp gemaakt voor bestaande en nieuwe infrastructuur kabels en leiding (waaronder WKO-net), gescheiden rioolstelsel, onder- en bovengrondse parkeergarages, kademuren en een kwalitatief hoogwaardige maaiveldinrichting. Voor een klimaatbestendige inrichting hebben we een klimaatstresstest uitgevoerd en hebben de conclusies in het ontwerp verwerkt (extra waterafvoermogelijkheden en vergroening). Tevens zorgt Civilink voor het omgevingsmanagement en de uitvoeringsbegeleiding.

 

Hyde Park krijgt een groene uitstraling en elke dwarsstraat krijgt een eigen sfeer. Door bomen en planten in diverse kleuren en samenstellingen verschillen de straten duidelijk van elkaar. Vanaf het station komt er een veilige en aangename route naar het centrum van Hoofddorp. Hierdoor wordt het hele gebied levendiger en veiliger, een fijn gebied om te wonen en werken.

In de gehele wijk is de auto te gast, met uitzondering van de hoofdontsluiting (Planetenweg/Saturnusstraat). In de andere straten is minder ruimte voor auto’s. In de Planetenweg en Saturnusstraat komen parkeervakken langs het trottoir en om de twee parkeervakken komt een linde. Op verschillende plekken komen laad-en-losplekken en fietsnietjes. Aan de Planetenweg komt een bushalte.

bottom of page