top of page

Voorrangspleinen Zuiderzeeweg

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
2020 Voorrangspleinen Zuiderzeeweg Amste

Sluisbuurt is een nieuwe wijk op het Zeeburgereiland, met ruim 5.000 woningen. Voor een goede bereikbaarheid is de ontsluitingsweg Zuiderzeeweg tussen de IJburglaan en de Schellingwouderbrug verkeersveilig ingericht.

Civilink werkt voor de gemeente Amsterdam het verkeerskundig ontwerp uit tot Definitief Ontwerp, bestekstekeningen en een RAW-bestek.

Om de doorstroming van het verkeer op de Zuiderzeeweg te waarborgen is gekozen voor de aanleg van zogenaamde voorrangspleinen. Dit is een kruispuntoplossing in de vorm van een langgerekte rotonde, waarbij het doorgaande verkeer voorrang heeft. Door een slinger in de weg wordt de snelheid van het doorgaande verkeer geminderd wat bijdraagt aan de veiligheid. Zo kruis je als automobilist bijvoorbeeld eerst voetgangers en fietsers en pas daarna autoverkeer dat in- en uitvoegt op de rijbaan. 

Bij het ontwerp is veel aandacht besteed aan het groen. In de oude situatie stonden veel bomen tussen de parkeervakken of in de smalle bermen langs de rijweg. Er zijn veel nieuwe groenstroken aangelegd en voor alle bomen zijn grote groeiplaatsen gerealiseerd. Het eindresultaat van de nieuwe Zuiderzeeweg is een groene stadsweg met voldoende capaciteit voor ontsluiting van woonwijk Sluisbuurt.
 

bottom of page