top of page

Tudor Gardens Hoofddorp

Opdrachtgever: ROW Vastgoed
2021 Hoofddorp - Tudor-Gardens.jpg

Aan de zuidoostrand van Hoofddorp wordt een gevarieerde nieuwbouwwijk met 140 woningen, in Engelse Tudorstijl, ontwikkeld. De wijk bestaat uit verschillende soorten woningen: van herenhuizen tot geschakelde villa’s en appartementen. Aan de noordzijde grenst het project aan TudorPark en vormt samen één stedenbouwkundig geheel. 

Civilink verzorgde in opdracht van de ontwikkelaar de engineering voor inrichting openbare ruimte. Het verkavelingsplan is conform de gemeentelijke eisen in de DIOR verder uitgewerkt tot Voorlopig Ontwerp (VO), Definitief Ontwerp (DO) en Uitvoeringsontwerp (UO) op basis waarvan het bestek is opgesteld en aanbesteed. Tevens hield Civilink toezicht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Na realisatie wordt de openbare ruimte aan de gemeente Haarlemmermeer overgedragen.

De ruim opgezette wijk Tudor Gardens straalt op alle fronten luxe en kwaliteit uit. Groene parkjes, gebogen straten, fraaie bestrating, luxe straatlantaarns en diverse speelplekken bepalen de sfeer in de buitenruimte. Het groene beeld wordt versterkt doordat er weinig geparkeerd wordt in de straten. Parkeren is namelijk grotendeels opgelost op eigen terrein of in parkeerhoven achter de woningen. De wijk kent geen doorgaande wegen, alleen straten voor bestemmingsverkeer en is daarmee bijzonder autoluw.

bottom of page