top of page

IDDS en Civilink samen in zee

Vanaf 1 januari 2023 gaan IDDS (Noordwijk) en Civilink Ingenieursbureau (Nieuw-Vennep) samen verder. Met de samenwerking geven de bureaus vorm aan gezamenlijke groeiambities en bieden we onze opdrachtgevers nóg meer toegevoegde waarde. Als netwerkpartners werken IDDS en Civilink al lang samen.
De kennisgebieden van IDDS gecombineerd met de technische kennis en ervaring van Civilink, maken de twee bureaus een sterke combinatie.

 

De voorbereiding van projecten in het fysieke domein vraagt steeds meer om een integrale benadering. Of het nu gaat om een herinrichting van een straat, de aanleg van een rotonde of de ontwikkeling van een nieuwbouwlocatie. Het draait niet alleen om een doordachte technische voorbereiding. Zorgvuldig onderzoek, aandacht voor de ondergrond en omgeving, ecologie, duurzaamheid, procedures en vergunningen zijn van essentieel belang voor een succesvol project.

IDDS_Civilink_Onepager.png

Civilink Ingenieursbureau werkt al twintig jaar als middelgroot bureau vanuit Nieuw-Vennep. Zij helpen opdrachtgevers in heel Nederland met de voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van civieltechnische projecten. Een groot aantal gemeenten, ontwikkelaars en aannemers behoren tot de trouwe kring van opdrachtgevers. De kracht van Civilink ligt in de integrale benadering vanuit de technisch inhoudelijke deskundigheid. Voor het realiseren van integrale voorbereiding werkt Civilink samen met deskundige partners die diverse expertises inbrengen.

 

Het Noordwijkse ingenieursbureau IDDS adviseert bij ruimtelijke ordeningsvraagstukken (planologische, bestemmingsplan en vergunningen) en verzorgt bijhorende onderzoeken en activiteiten. Om een ontwikkeling mogelijk te maken, adviseert IDDS haar opdrachtgevers over de benodigde kennisgebieden, tot aan de start van de uitvoer van het project.

 

Nico Zijlstra, eigenaar Civilink, is enthousiast om met IDDS verder te bouwen: “Met ruime ervaring is ons bureau een waardevolle partner voor diverse partijen. Samen met IDDS kunnen we op een breder vlak met hen meedenken.”

 

Sibrand van Roijen, eigenaar IDDS, vertelt: “IDDS heeft voor de opdrachtgevers van Civilink alle expertises in huis om mee te denken vanaf het eerste idee, om het bestemmingsplan te wijzigen en de vergunningen voor bouw te verkrijgen. Elementen die bij elke ontwikkeling een belangrijke rol spelen. Om ontwikkeling mogelijk te maken, denken we gezamenlijk graag met onze klanten mee.”

 

Met de samenwerking van IDDS en Civilink bouwen we verder aan het leveren van kwalitatief hoogwaardige advisering naar onze klanten, met meer slagkracht en expertise. IDDS en Civilink blijven met hun huidige teams actief op de gevestigde locaties, onder hun eigen identiteit. Sibrand van Roijen gaat voor beide adviesbureaus de directie voeren. Nico Zijlstra houdt de dagelijkse leiding in handen bij Civilink en blijft het contactpersoon voor de opdrachtgevers.

bottom of page