CO2-Prestatieladder

Introductie

Bij Civilink streven we in zowel onze bedrijfsvoering als in onze projecten voortdurend naar de reductie van de CO2-emissie. Dat begint met aandacht en intrinsieke motivatie bij al onze medewerkers. De CO2-Prestatieladder is voor ons het aangewezen instrument om onze emissie inventarisatie (CO2-voetafdruk) in kaart te brengen en zowel zelf als samen met onze opdrachtgevers en leveranciers te werken aan reductie.


De CO2-Prestatieladder is een norm om CO2-bewust handelen te stimuleren in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie (zie www.skao.nl).

Bekijk ons CO2-prestatieladdercertificaat.(nog niet beschikbaar)

Voortgang CO2-reductie

De onderstaande grafiek toont onze totale CO2-emissie per halfjaar onderverdeeld naar de verschillende scopes die de CO2-Prestatieladder kent.