Onze projecten

Waterfront Harderwijk 100x100px

Aansluiting bouwplan Waterfont op provinciale weg N302 in Harderwijk 

Civilink Ingenieursbureau is nauw betrokken bij het ontwerp voor de aansluiting van de provinciale weg N302 op bouwplan Waterfront, inclusief overloopparkeerterrein voor het Dolfinarium. meer >>

antoniuslaan sassenheim 100x100px

Herinrichting Antoniuslaan in Sassenheim

De gemeente Teylingen heeft de wens uitgesproken om de Antoniuslaan en aanliggende wegen in Sassenheim te herinrichten. Met een participatietraject zorgde Civilink voor de technische uitwerking, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding van dit project. meer >>

herinrichting meerlaan hillegom 100x100px

Herinrichting Meerlaan Hillegom

De Meerlaan is een belangrijke verkeersader van Hillegom, met een brug over de Ringvaart naar Beinsdorp en Nieuw-Vennep. Civilink zorgde voor de engineering en uitvoeringsbegeleiding voor de herinrichting tussen rotonde Olympiaweg en de Ringvaart inclusief de inrichting van het middengebied van de rotonde. meer>>

terras rijnkade 100x100px

Herinrichting Rijnkade Alphen aan den Rijn

De (oude) Rijnkade is een karakteristiek en authentiek stukje Alphen aan den Rijn. In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn zorgde Civilink voor de engineering en aanbesteding van de herinrichting inclusief de realisatie van de nieuwe trapverbinding. meer>>

oosterspoorbaan utrecht 100x100px

Herinrichting Oosterspoorbaan Utrecht

Op 22 januari 2017 is de Oosterspoorbaan in Utrecht onder grote belangstelling van bewoners en politiek geopend en in gebruik genomen. De vroegere spoorbaan is een, voor iedereen toegankelijk, park geworden. Civilink heeft het ontwerp uitgewerkt en de uitvoering begeleid. meer >>

muiden Noord West 100x100px

Rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord-West

De woonwijk Muiden Noord-West heeft een nieuw en duurzaam veilige inrichting van de openbare ruimte gekregen. Er is rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen en het gemende riool is vervangen door een gescheiden rioolstelsel. De verkeersveiligheid en leefbaarheid in de wijk zijn verbeterd. meer>>

park Eindenhout 100x100px

Herinrichting park Eindenhout Haarlem

De Haarlemmermeerhout in Haarlem is het oudste stadsbos van Nederland. Binnen de Haarlemmerhout ligt park Eindenhout bestaande uit het 'Voorbos' en de 'Heemtuin'. Begin 2015 oogt het park verwaarloosd en de gemeente Haarlem besloot tot revitalisatie. Civilink zorgde voor de engineering en uitvoeringsbegeleiding. meer>>

broekpolder 100x100px

Woningbouwlocatie Broekpolder

De Broekpolder ligt tussen de spoorlijn Haarlem-Alkmaar en de rijksweg A9/A22 en is een van de oudste polders van Nederland. In deze polder wordt door de gemeenten Beverwijk en Heemskerk gezamenlijk een nieuwe woonwijk met circa 3.200 woningen gerealiseerd. Civilink heeft voor deze gehele wijk de civieltechnische voorbereiding en advisering gedaan en het toezicht verzorgd. meer>>

ringdijk haarlemmermeer_100x100px

Herinrichting Ringdijk Haarlemmermeer

In 1839 is gestart met de droogmaking van de Haarlemmermeer. Voordat het water uit het meer gepompt kon worden, is eerst door duizenden arbeidskrachten gewerkt aan de totstandkoming van de ruim 60 kilometer lange Ringdijk en Ringvaart. Civilink heeft gewerkt aan het groot onderhoud en de duurzaam veilige inrichting van in totaal 20 kilometer van de dijk. meer>>

ceintuurbaan bussum_100x100px

Herinrichting Ceintuurbaan Bussum

De Ceintuurbaan in Bussum is met een lengte van bijna 2 kilometer één van de belangrijkste ontsluitingswegen in Bussum met een regionale functie. Civilink heeft voor de gemeente Bussum de directievoering en het toezicht voor de ingrijpende herinrichting van deze weg. meer >>

stadspark osdorp

Stadspark Osdorp - Stadsdeel Nieuw-West

In het stadspark Osdorp worden diverse evenementen georganiseerd, waaronder tweemaal per jaar een kermis. De attracties en het opbouwen en afbreken zorgen voor een zware belastingen en aantasting van de aanwezige groenvoorzieningen. Het stadsdeel Nieuw-West heeft maatregelen getroffen om schade te voorkomen. Civilink is betrokken geweest bij de voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding. meer>>

hoorneslaan 100x100px

Reconstructie Hoorneslaan Katwijk aan Zee

De Hoorneslaan is één van de hoofdentrees van Katwijk aan Zee. De inrichting is in de loop der jaren verouderd en op een aantal plaatsen sterk gewijzigd wat vooral ten koste is gegaan van de groenstructuur. Ook zijn een aantal kabels en leidingen in de straat aan vervanging toe. De gemeente heeft daarom besloten de Hoorneslaan in een aantal fasen opnieuw in te richten. meer>>