De Broekpolder ligt tussen de spoorlijn Haarlem-Alkmaar en de rijksweg A9/A22 en is een van de oudste polders van Nederland. De polder heeft een uniek eigen karakter: geen rechte lijnen maar grillige vormen. De oudste bewoners maakten in de middeleeuwen dankbaar gebruik van de geulen en kreken die ontstonden door zeedoorbraak. In deze polder wordt door de gemeenten Beverwijk en Heemskerk gezamenlijk een nieuwe woonwijk met circa 3.200 woningen gerealiseerd. In het midden van de polder bevindt zich een ondergronds archeologisch monument. Een bijzonderheid die geëerd wordt met een groot archeologisch park in het midden van de wijk. Deze locatie had een agrarische bestemming. Ten tijde van de eerste ontwikkeling waren de percelen door de agrariërs nog in gebruik.

Zeven deelplannen

De ontwikkeling van de Broekpolder vindt plaats in zeven deelplannen (De Lanen, Het Centrum, De Ladder, De Wierden, Waterwijk, Het Waterbalkon, Het Groene Balkon), die elk door een andere stedenbouwkundige zijn ontworpen. De uitgangspunten voor het ontwerp zijn geïnspireerd op het omliggende typisch Noord-Hollandse polderlandschap met veel ruimte voor water en groen. Ten behoeve van de ontsluiting van de nieuwe wijk is een drietal tunnels onder het spoor gerealiseerd en een brug voor langzaam verkeer over de rijkswegen A22/A9.

broekpolder kaart 460x500px

Publiek-Private Samenwerking (PPS)

Bij de ontwikkeling van de Broekpolder werken de gemeenten Beverwijk en Heemskerk samen met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Voor dit Publiek-Private Samenwerkingsverband (PPS) is speciaal de Grond Exploitatie Maatschappij (GEM) opgericht die de plannen verder ontwikkelt en bewaakt en de grond bouwrijp maakt. Heijmans IBC Vastgoed en AM Wonen realiseren de woningen. ING Real Estate en Vomar ontwikkelen het centrumgebied.

Voor de wijken zijn diverse stedenbouwkundigen geselecteerd om zo tot een differentiatie te komen van de diverse wijken. In totaal worden er in de periode 1999-2012 circa 3500 woningen gerealiseerd. De verwachting is dat de Broekpolder eind 2013 geheel gerealiseerd is.

Rol van Civilink

De medewerkers van Civilink zijn sinds 2001 bij het project betrokken en hebben het ontwerp en de voorbereiding gedaan voor alle infrastructurele en civieltechnische werkzaamheden die horen bij de ontwikkeling van deze grote woningbouwlocatie.

Onze projectleider was onderdeel van het projectteam en heeft door zijn langdurige betrokkenheid gezorgd voor continuïteit en borging van de kennis.

broekpolder drieluik 460x225px

Twintig bestekken

Bijzonder in het project is dat er in totaal meer dan 20 bouwrijpbestekken zijn opgesteld en evenzoveel woonrijpbestekken voor de deelplannen, (hoofd)infrastructuur, kunstwerken en parken. Het ging onder meer om geluidschermen langs de A9 en een onderdoorgang voor het spoor, waarvoor intensieve afstemming nodig was met Rijkswaterstaat en ProRail.

Afstemming

Door de fasering van de ontwikkeling in een groot aantal jaren was de afstemming met de agrariërs over de voorlopige voortzetting van het gebruik van groot belang. Hetzelfde geldt voor de afstemming met de bewoners over bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid, toen de eerste woningen waren opgeleverd.

broekpolder luchtfoto 460x180px