Het Stadspark Osdorp is rond 1965 aangelegd. Eind 1990 is het park bij de stedelijke vernieuwing uitgebreid met zo'n 1,4 hectare en is toen ook aangepast. Rond het park zou vooral hoogbouw komen en het park werd daardoor belangrijk als ontmoetingsplek en voor recreatie. Anno 2013 is het Stadspark meer dan dat en sinds enkele jaren ook het decor voor evenementen.

De bomen in het stadspark krijgen het door de evenementen steeds zwaarder te verduren. De belasting van de evenementen en het opbouwen en afbreken daarvan zorgt voor continue verdichting van de grond, vooral in de kroonprojectie. Boomwortels hebben zuurstof nodig en die kan er zo steeds moeilijker bij.

stadspark osdorp_460x350px

Uitgangspunten voor de getroffen maatregelen: Kijk wat je bij een evenement kunt toelaten, voorkom de verdichting onder de bomen en verbeter de stabiliteit van het gazon op langere termijn. Gezocht is naar een structurele oplossing in plaats van voor elk evenement tijdelijke maatregelen. In het plan voor Stadpark 2.0 zijn de volgende maatregelen getroffen:

  • Ploffen volgens de TFI methode bij alle bomen in het te renoveren gebied;
  • In de kroonprojectie Permavoid gebruiken en rekening te houden met een te bereiken kroonprojectie van de desbetreffende boom; 
  • Aanbrengen meshtrack (een ondergrondse wapening van het gras) onder de grasvelden om de belastbaarheid te verhogen;
  • Rondom de stam van de bomen in het evenementengebied houtsnippers aanbrengen om stam- of wortelschade te voorkomen.

Uiteindelijk voorzien deze maatregelen in een absolute verbetering van conditie en kwaliteit van zowel het boombestand als ook van de grasmat en is er sprake van een structurele duurzame oplossing,

Civilink heeft vanuit het stadsdeel meegewerkt aan de voorbereiding van het project en de directievoering en toezicht op de uitvoering verzorgd.