In november 2009 organiseert de gemeente een workshop waarin bewoners wordt gevraagd mee te denken over de herinrichting van de Hoorneslaan-Oost. Vanwege capaciteitsgebrek wordt aan deze workshop echter geen opvolging gegeven en het project valt stil.

In maart 2010 wordt de projectleider van Civilink gevraagd dit project nieuw leven in te blazen en tot realisatie te brengen. Na overdracht en inventarisatie start de projectleider met een interne projectgroep om een aantal mogelijke varianten (schetsontwerpen) uit te werken en deze terug te koppelen aan de bewoners en enkele belangengroepen. Parallel aan dit traject wordt een aantal onderzoeken opgestart onder meer op gebied van geluid, verharding, milieu en verkeer.

Na overleg met bewoners en belangengroepen beslist B&W welke variant gekozen wordt. Een extern ingenieursbureau krijgt de opdracht van de projectleider om op basis van het gekozen schetsontwerp bestek en tekeningen te maken. Bij verdere detailuitwerking wordt een klankbordgroep van de bewoners betrokken.

Begin 2012 is gestart met de uitvoering van de reconstructie. Een toezichthouder van Civilink Ingenieursbureau houdt namens de gemeente toezicht op de uitvoering en zorgt voor de communicatie met de omgeving.