trap rijnkade AadR 460px

Door de ligging van het projecten speelden diverse aspecten een belangrijke rol: vervanging van de oude kademuur nabij oude panden, aanwezigheid van verontreinigde grond, de inrichting van de omgeving in samenspraak met bewoners en horeca-exploitanten en de wens om een mooie verbinding te maken tussen de terrassen aan het water en het naastgelegen winkelgebied.

Onze werkzaamheden omvatten het (technisch) ontwerp, bestek en aanbesteding van de aanleg nieuwe riolering, verwijderen bodemverontreinigingen, berekeningen en detaillering van de nieuwe trapverbinding tussen de Rijnkade en het winkelgebied en de aanleg van nieuwe bestratingen, groenvoorzieningen en openbare verlichting.

De herinrichting is afgerond en nu is het weer prettig vertoeven op het terras langs de Oude Rijn.