De Oosterspoorbaan was oorspronkeliijk een spoorbaan aangelegd in 1874 tussen Utrecht en Hilversum en één van de oudste sporen van Nederland. Het zuidelijk deel van de Oosterspoorbaan verloor haar functie en vroeg om een nieuwe ontwikkeling. Dit gedeelte is een gebied van 900 meter lang en heeft een oppervlakte van 22.000 m2. De Oosterspoorbaan loopt van de Zonstraat en Abstederdijk tot aan de Koningsweg en zit ingeklemd tussen Oudwijk, Sterrenwijk, Abstede en Ina Boudier Bakkerlaan.

Civilink heeft samen met OKRA Landschapsarchitecten het ontwerp uitgewerkt en de uitvoering begeleid. Het ontwerp is in samenspraak met de omwonenden tot stand gekomen met als basis 'een gebied met een natuurlijke uitstraling'. Daarnaast heeft de buurt zich uitgesproken voor de variant waar de fietsroute zich deels op en deels naast de spoordijk bevindt. Op die manier is een gevarieerd ontwerp ontstaan. Als herinnering aan het spoorverleden is gebruik gemaakt van oude spoorstaven in de voetpaden en verblijfsplekken. De historische lijn en kenmerken zijn behouden door handhaving van de spoorpotalen en het aanplanten van zuilbuiken. In januari 2016 zijn de uitvoerende werkzaamheden gestart met de sanering en aansluitend is de (groene) Oosterspoorbaan aangelegd, die zowel een belangrijke fiets- en voetgangerverbinding als een prettig verblijfsgebied voor omwonenden is geworden.

De gemeente Utrecht, de bewoners van de aanliggende wijken, de gebruikers (fietsers en voetgangers), OKRA Landschapsarchitecten en Civilink Ingenieursbureau hebben samen een mooi stukje Utrecht achtergelaten.