De wijk Muiden Noord-West is een woonwijk uit de jaren 50 en bestaat grotendeels uit huurwoningen en een openbare basisschool. Zowel de weg als het onderliggende riool hadden dringend onderhoud nodig. Voor de riolering was tevens van belang dat deze geschikt was voor de aansluiting van de nieuwe woningbouwlocatie 'De Krijgsman'.

De rioolvervanging gaf de mogelijkheid ook het maaiveld van de wijk te verbeteren en rekening houden met de wensen van de bewoners. De parkeerdruk was hoog waardoor aanvullende parkeerplaatsen zijn gecreƫerd. De wijk kent een 30km/uur regime, maar vanwege risico op trillinghinder en -schade zijn geen verkeersdrempels aangebracht maar op de kruising Julianastraat/Zeestraat is een verkeersdrempel aangebracht om de veiligheid te verbeteren.

Civilink heeft na vaststelling van het Plan van Aanpak en de kredietverlening een Nota van Uitgangspunten opgesteld, onderzoeken uitgevoerd en met stakeholders de uitgangspunten voor het ontwerp- en voorbereidingsproces afgestemd. Daarna heeft Civilink het VO, DO en bestek opgesteld en in de uitvoeringsfase het toezicht gedurende de gehele realisatiefase uitgevoerd. Een belangrijke rol van de toezichthouder was te zorgen voor een zorgvuldige afstemming met de bewoners.

 muiden Noord West 460x264px