Het project betrof de integrale aanpak van de Sint Antoniuslaan, Dr. de Visserlaan, Menneweg (tussen J.P. Gouveneurlaan en Parklaan) en het voorplein van de school. Het maaiveld is opnieuw ingericht en gelijktijdig is een hemelwaterriool aangelegd voor de afkoppeling van het hemelwater.

De gemeente Teylingen hecht veel waarde aan goede participatie met de bewoners en belanghebbenden. In een open dialoog heeft Civilink voorafgaand aan de bewonersavonden en ontwerpsessies de bewoners met een 'belevingsscan' gevraagd naar hun beleving. Deze scan gaf, naast de informatie uit het stakeholdersoverleg, inzicht in de behoeften en wensen van de omgeving en vormde input voor het ontwerpproces. Civilink heeft het gehele participatietraject begeleidt en samen met de bewoners een schetsontwerp gemaakt, ondersteund met 3D-visualisaties. Aan de hand van deze voorbeeld-visualisaties konden bewoners hun voorkeur aangeven.

Na het opstellen van het bestek en de aanbesteding hield Civilink dagelijks toezicht op de uitvoering. De uitvoering van het door de bewoners gewenste ontwerpt heeft geleid tot een mooie wijk dat weer jaren mee kan en met tevreden bewoners en een trotse gemeente.

antoniuslaan sassenheim 460x255px