In opdracht van de gemeente Harderwijk stelt Civilink het referentieontwerp en de contractdocumenten UAV-gc op voor aansluiting provinciale weg N302 op bouwplan Waterfront, inclusief overloopparkeerterrein van het Dolfinarium.

De provinciale weg N302 in Harderwijk vormt de verbinding tussen de A28 en de provincie Flevoland en is voor het centrum van Harderwijk en het Dolfinarium de belangrijkste ontsluiting. De gemeente gaat op het parkeerterrein van het Dolfinarium een nieuwe woonwijk 'Waterfront' met 1.600 woningen bouwen. Uit onderzoek is gebleken dat de huidige infrastructuur van de provinciale weg N302 in Harderwijk ontoereikend is om de verwachte verkeersstromen zonder aanzienlijke verkeersopstoppingen te verwerken. Tevens dient een nieuw parkeerterrein met 2.000 parkeerplaatsen voor auto's en bussen te worden gerealiseerd.

Op basis van het verkeerskundig Voorlopig Ontwerp stelde Civilink de contractdocumenten UAV-gc op en verzorgde de aanbesteding tot en met gunning. De uitvoering is eind 2019 gestart en de oplevering vond voor opening van het toeristenseizoen in april 2020 plaats.