Civilink heeft ruime ervaring en expertise in het verkeerskundig ontwerp. Van de duurzaam veilige inrichting van een straat tot een complexe rotonde voor kruisingen.

Onze kracht ligt in een interactief ontwerpproces door ontwerpers met een civieltechnische achtergrond. Verkeerskundig ontwerp volgens de actuele richtlijnen gaat hand-in-hand met een maakbaar en technisch kloppend ontwerp. Daardoor zijn we in staat snel en doelmatig varianten uit te werken, rekening houdend met beschikbare ruimte, bestemmingsplangrenzen en bijvoorbeeld kabels en leidingen. Tijdens het ontwerp gebruiken we een simulatieprogramma om er voor te zorgen dat er na de aanleg geen verrassingen en onneembare bochten zijn gerealiseerd.

Onze ontwerpen presenteren we in heldere tekeningen die geschikt zijn voor communicatie met bestuur en belanghebbenden.

Voor complexe verkeerskundige vraagstukken hebben we strategische samenwerkingsverbanden met gespecialiseerde kleinschalige bureaus. Hierdoor kunnen we een compleet pakket aan verkeerskundige dienstverlening bieden, op maat voor de opdracht en altijd onder onze regie.