Een succesvol project vraagt beheersing van de aspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. Door niet alleen deze beheersaspecten zelf te beheersen, maar ook de risico's in kaart te brengen, te waarderen, maatregelen te treffen en die te bewaken, houd je een project in de hand. Voor risicomanagement werkt Civilink samen met het aan ons gelieerde projectmanagementbureau SD+P. Naast de bekende Risman-methodiek, gebruiken we voor de dagelijkse aansturing van onze projecten een eigen methodiek binnen het projectteam.

Voorkomen en beheersen 

We brengen de grootste risico's op eenvoudige wijze in kaart en benoemen effectieve maatregelen om deze te voorkomen of te beheersen. Met deze basis kunnen alle projectmedewerkers risicomanagement toepassen. Hiermee beginnen we voorafgaande aan de start van het project. Tijdens het project wordt de basis steeds geëvalueerd en geactualiseerd, zonder 'risico' als aparte discipline in te richten.

Complexe projecten

Onze expertise op het gebied van risicomanagement bieden wij voor meer complexe projecten als aparte dienst aan. Samen met alle spelers in het project inventariseren en classificeren wij de risico's. We gebruiken een Monte Carlo-simulatie om goede inschattingen te kunnen maken en analyseren de effecten op het projectresultaat. Op die manier kunnen we de risico's goed op waarde schatten en kunnen we de juiste beheersmaatregelen treffen.