Hoewel civiele techniek de basis voor onze dienstverlening is, hebben we 'Groen' al jaren al aanvulling op de dienstverlening. Niet alleen kunnen we de voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van de openbare ruimte integraal oppakken. Ook voor specifieke groen- en cultuurtechnische projecten bieden we een complete dienstverlening.

Een juiste inpassing van groen maakt het verschil tussen openbare ruimte en een prettige leefomgeving. Of het nu gaat om de nieuwe aanleg en invulling van groenvakken en-zones, parken of landschappelijke inrichting, of om de reconstructie en revitalisering. Civilink zet deskundig en ervaren medewerkers in die zorgen voor de voorbereiding, aansturing en uitvoeringsbegeleiding. 

Beplantingsplan

Een goed beplantingsplan houdt niet alleen rekening met de omgeving, de gewenste kwaliteit en sfeer en het beschikbare budget, maar ook met de onderhoudskosten, sociale veiligheid en groeiomstandigheden. Die aspecten bepalen de juiste keuze voor beplanting en bomen.

Standplaatsinrichting

Door de interactie tussen onze groenspecialisten en de civieltechnische werkvoorbereiders, kennen we het belang van de juiste ondergrond en detaillering om enerzijds te zorgen voor goede groeiomstandigheden en anderzijds voor duurzame kwaliteit van de verhardingen. We houden rekening met voldoende doorwortelbare ruimte, grondbewerking en de juiste grond. Daarnaast kennen we het belang van afstemming met kabel- en leidingtracÊes, bescherming van wortels etc.

RAW-bestekken

De ontwerpen en beplantingsplannen vertalen we met CAD naar heldere presentatie- en bestekstekeningen en sluitende RAW-bestekken.

Uitvoeringsbegeleiding

Ook tijdens de uitvoering draagt Civilink zorg voor de controle op de uitvoering door de aannemer. Onze ervaring is dat juist in deze fase een adequate en deskundige begeleiding van belang is om een groenproject te laten slagen en de gedachten vanuit de voorbereiding ook in de praktijk te laten realiseren.