De projectleider is vaak de spil in het project. Voor elk project zet Civilink uiteraard een projectleider in voor de aansturing van het project en de communicatie met de opdrachtgever. Daarnaast zetten wij projectleiders in om binnen de organisatie van de opdrachtgever projecten tot een goed einde te brengen.

Dit is mogelijk in de vorm van detachering op interim basis, waarbij de projectleider bij de opdrachtgever projecten aanstuurt. Omdat integriteit bij ons in een hoog vaandel staat, zal Civilink dan nooit betrokken zijn bij de voorbereiding van hetzelfde project.

Maximaal rendement uit de uitbesteding van werkzaamheden is echter te behalen door de inzet van een projectleider in combinatie met engineering. Daarbij neemt Civilink zowel de rol van de projectleider aan de zijde van de opdrachtgever als de rol van het externe ingenieursbureau. De projectleider draagt binnen de organisatie van de opdrachtgever zorg voor afstemming tussen alle afdelingen en partijen, het verkrijgen van de juiste informatie, de communicatie en participatie en de rapportage aan de opdrachtgever, maar vervult tegelijkertijd de rol van de externe projectleider en stuurt de voorbereiding bij Civilink aan. Deze efficiënte werkwijze bundelt de functie van projectleider aan de opdrachtgeverskant met die aan de kant van het ingenieursbureau.