Civilink Ingenieursbureau verzorgt tijdens de uitvoeringsfase van een project de directievoering en het toezicht op het werk. Zowel als logisch vervolg op het door ons voorbereidde werk als de inzet van een directievoerder, toezichthouder of een compleet team op een werk binnen de organisatie van de opdrachtgever.

Onze medewerkers beschikken, naast hun ruime ervaring in het vakgebied, over goede kennis van de RAW-systematiek, UAV en nieuwe contactvormen als UAV-GC.

Onze directievoerders en toezichthouders kunnen ook worden ingezet voor het controleren van bestek en tekeningen op technische uitvoerbaarheid. Door voorafgaand aan het aanbestedingstraject met een 'praktijkbril' naar de stukken te kijken, kan het risico op stagnatie en meerwerk fors worden beperkt. Omdat onze organisatie zich daartoe uitstekend leent, is een uitvoeringstoets ook een vast onderdeel van onze interne kwaliteitsprocedure voor het opstellen van bestekken en tekeningen.