Voor een aantal wegvakken langs de Ringvaart van de Haarlemmermeer heeft Civlink het ontwerp en de engineering voor een duurzaam veilige inrichting gemaakt. In de uitvoering is het werk begeleidt door onze toezichthouder.