ROK Amstelveen 259x142px

De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer hebben een raamovereenkomst voor ingenieursdiensten aanbesteed. In totaal hebben 67 bureaus ingeschreven op deze aanbesteding. Civilink Ingenieursbureau heeft voor twee percelen (RAW en UAV-gc) de hoogste EMVI-score behaald en werkt de komende jaren als vaste adviseur voor de gemeente. Een resultaat waar we trots op zijn. In april ondertekenden Nico Altorf namens de gemeenten en Nico Zijlstra de eerste raamovereenkomst.