cif westland_259x142px

Civilink vindt het opleiden van nieuwe talenten belangrijk en heeft daarom regelmatig stagiaires (MBO en HBO-niveau) in de gelederen en geeft soms ook gastcolleges op scholen.

Om stagiaires te kunnen plaatsen en goed te kunnen begeleiden is Civilink door Fundeon gecertificeerd als erkend leerbedrijf. Bij een erkend leerbedrijf leren jongeren, die een MBO-opleiding in de infra volgen, het vak in de praktijk. Zo draagt Civilink er aan bij dat er de komende jaren voldoende goed opgeleide vakmensen beschikbaar zijn.

Fundeon is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw en infra en vormt de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Binnen Civilink is Nico Zijlstra gecertificeerd als erkend leermeester. Met ruime theoretische en praktische ervaring bij overheid, ingenieursbureaus en opleidingsinstituten kan hij het vakmanschap overdragen en dat is de primaire taak van een leermeester. In de beroepspraktijk begeleidt en beoordeelt hij de leerlingen die een beroepsopleiding richting de infra volgen. Daarmee is de leermeester de spil in de opleiding van de leerling.